Jeszcze w tym miesiącu powołana zostanie nowa Młodzieżowa Rada Miasta

Reprezentują głos młodych ludzi. Zgłaszają ich potrzeby, ale również uczą się obywatelskich postaw. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta działają na rzecz uczniów szkół. Trwa rekrutacja na kolejną kadencję.

- Zależy nam na tym, aby młodzież mogła wyrażać swoje zdanie na temat funkcjonowania miasta. To dla nas ważny głos, bo chcemy by po szkole zostali w Kielcach i tu rozwijali swoje pasje – mówi wiceprezydent Marcin Chłodnicki, przez kilka dni odwiedzał kieleckie szkoły średnie, by wraz z ustępującym przewodniczącym Rady zachęcać uczniów do kandydowania do MRM.  

Swoje pomysły, potrzeby i opinie młodzież może zgłaszać radnym miasta. Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta należy m.in. opiniowanie projektów uchwał, udział w opracowaniu i monitorowanie realizacji dokumentów, a także podejmowanie działań na rzecz kieleckiej młodzieży. Celem powołania Rady jest przede wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności. MRM ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół, niezwiązaną z żadną partią polityczną i żadnym ugrupowaniem. Młodzi radni prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.

Kandydatów na radnych szkoły mogą zgłaszać do 17 listopada br. Wybory odbędą się 28 listopada, a ich wyniki znane będą w ciągu dwóch kolejnych dni. W Kielcach działać będą 34 Okręgowe Komisje Wyborcze - po jednej w każdej szkole – w których składzie zasiądą dyrektorzy i nauczyciele. Kadencja MRM trwa dwa lata.

Powrót na początek strony