Kampania edukacyjna „Prawidłowo parkujesz – prawo szanujesz”

Wciąż wielu kierowców ignoruje przepisy dotyczące parkowania i postoju w mieście utrudniając życie pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego Straż Miejska i Urząd Miasta Kielce prowadzą kampanię profilaktyczno–edukacyjną, której celem jest zachęcenie wszystkich kierowców do przestrzegania zasad prawidłowego parkowania oraz szanowania przepisów ruchu drogowego.

Poprawne parkowanie to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz dbałość o porządek publiczny. Razem możemy sprawić, że nasze miasto stanie się przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców.

W ramach kampanii powstał film edukacyjny przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kielce. Straż Miejska do realizacji filmu zaprosiła zaprzyjaźnione służby mundurowe, m.in.: Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz Grupę Ratownictwa PCK Kielce. W powstanie filmu zaangażowali się również: grupa Eneris Kielce, Świętokrzyski Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnościami Michał Wrona oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. osób niepełnosprawnych Jerzy Pióro.

Film będzie wyświetlany również w sali edukacyjnej SMIKLAND, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach.

Kampania jest podzielona na trzy etapy:

- w dniach 02.10 – 06.10.2023 roku - funkcjonariusze Straży Miejskiej będą prowadzić działania profilaktyczne mające na celu edukację kierowców, którzy nieprawidłowo parkują pojazdy. Akcja będzie prowadzona w miejscach, w których według statystyk Straży Miejskiej najczęściej dochodzi do wykroczeń drogowych,

- w dniach 09.10 – 13.10.2023 roku - działania będą prowadzone w instytucjach publicznych i będą polegać na rozmowach edukacyjnych z kierowcami. Strażnicy pojawią się m.in. w siedzibach Urzędu Miasta Kielce, MDK-u, Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w placówkach oświatowych,

- 16.10. - 20.10.2023 roku – III etap kampanii przebiegać będzie pod hasłem ,,poprzez dzieci do dorosłych”. Strażnicy będą prowadzić zajęcia edukacyjne w klubach osiedlowych i świetlicach środowiskowych.

Źle zaparkowane auto można zgłosić w aplikacji

To nowa kategoria w aplikacji „UlepszaMY Kielce”. Jej uruchomienie to odpowiedź na najczęstsze zgłoszenia i zarazem wyraźne oczekiwania mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego. Więcej o nowej funkcji aplikacji piszemy - TUTAJ

Powrót na początek strony