Kariera ze wsparciem eurofunduszy. Spotkanie z kielecką młodzieżą

W Politechnice Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie dedykowane uczniom kieleckich szkół ponadpodstawowych pn. „Świętokrzyskie dla Młodych – Młodzi dla Świętokrzyskiego. Rozwój i kariera ze wsparciem eurofunduszy 2021 - 2027”. Gościem wydarzenia była zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Spotkanie z inicjatywy wicemarszałek Renaty Janik zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z Kielc i powiatu kieleckiego, a także reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta Kielce i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Młodzi ludzie otrzymali informacje potrzebne do zaplanowania kariery w powiązaniu z gospodarką opartą na wiedzy oraz kierunkami rozwojowymi województwa świętokrzyskiego. Wszystkie zagadnienia skonfrontowane zostały z oczekiwaniami młodych ludzi – przedstawicieli samorządów uczniowskich, uczestniczących w debacie.

Omówiono również możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027, a także tematy tj. „Młody człowiek w oczach pracodawcy. Czy istnieją zawody przyszłości” i „Politechnika Świętokrzyska a rynek pracy”.

Dla uczestników dostępna była strefa doradcza, w której mogli skorzystać z konsultacji prowadzonych przez doradców zawodowych WUP w Kielcach.

Powrót na początek strony