Kiedy MUP będzie przyjmował wnioski o wsparcie? Ważne informacje dla przedsiębiorców i bezrobotnych

Miejski Urząd Pracy w Kielcach opublikował na swojej stronie internetowej komunikaty z terminami, w których przyjmowane będą wnioski o realizację poszczególnych form wsparcia. Podał także kwoty na jakie będą mogli liczyć przedsiębiorcy oraz przedsiębiorczy bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie.

Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej będzie można uzyskać 30 tys. zł, czyli o 5 tys. zł więcej niż w 2021 roku, a na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 22 tys. do nawet 25 tys. zł.

Pierwsze terminy przyjmowania wniosków:

17-21 stycznia 2022 r. - przyjmowane będą wnioski o organizację staży (kolejne w lutym i na przełomie marca i kwietnia) i o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (na ten drugi cel środki pochodzą z projektu „Zawodowy bumerang”. Można będzie uzyskać 22 tys. zł refundacji),

28  lutego 2022 r. - 04 marca 2022 r. - przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (30 tys. zł). Kolejny termin: 23-27 maja.

11-15 kwietnia 2022 r. - można będzie składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (25 tys. zł). Kolejny termin: 16-22 sierpnia.

Od 3 stycznia przyjmowane są wnioski o pozostałe formy pomocy, będzie je można składać aż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na te cele.

Już można się ubiegać m.in. o: szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, sfinansowanie studiów podyplomowych, organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie do wynagrodzeń dla zatrudnionych osób bezrobotnych, które ukończyły już 50 rok życia i o bony na zasiedlenie.

Ponieważ środki pochodzą z różnych źródeł, Miejski Urząd Pracy prosi zainteresowanych o zapoznanie się z każdym z poniższych komunikatów:

1) Formy wsparcia finansowane z Funduszu Pracy

2) Formy wsparcia finansowane z PO WER

3) Formy wsparcia finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

4) Komunikat o kwotach i oczekiwanych okresach zatrudnienia

5) Komunikat o przyjmowaniu wniosków o wsparcie z projektu „Zawodowy bumerang”:

a) organizacja staży

b) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (22 000 zł)

 

Powrót na początek strony