Kielce aktywnie uczestniczą w obchodach jubileuszu 50-lecia współpracy z Winnicą

„Kielce – Winnica - wspólne projekty zrealizowane oraz przyszłe” pod takim tytułem zaprezentowany został przez Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce bogaty dorobek współpracy obu miast partnerskich. Wystąpienie oraz prezentacja multimedialna charakteryzująca kontakty kielecko-winnickie były częścią, odbywającej się w dn. 11.06.2008 r. w Kielcach, konferencji „Świętokrzyskie - Winniczyzna. 50 lat minęło - doświadczenia, możliwości finansowe i plany na przyszłość”.
Konferencja stanowiła kolejny element obchodzonego w tym roku jubileuszu 50-lecia współpracy między Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim na Ukrainie.

Powrót na początek strony