Kielce mają pełnomocnika do spraw działań na rzecz pomocy dla Ukrainy

Prezydent Kielc Bogdan Wenta powołał Katarzynę Perdzyńską-Zarzeczny na stanowisko pełnomocnika do spraw działań miasta na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy.

Do zadań pełnomocnika należy:

1) reprezentowanie Prezydenta Miasta Kielce w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

2) organizowanie i koordynowanie działań dotyczących wsparcia oferowanego przez miasto Kielce obywatelom Ukrainy;

3) współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, przedstawicielami biznesu itd. w zakresie pomocy uchodźcom ukraińskim;

4) inicjowanie i koordynacja realizacji działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy, w tym organizowanie akcji informacyjnych, edukacyjnych i pomocowych;

5) przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Kielce oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Kielce propozycji inicjatyw mających na celu realizację pomocy Ukrainie, zwłaszcza w zakresie wsparcia udzielanego uchodźcom ukraińskim przebywającym w mieście i gminie Kielce;

6) przedstawianie Prezydentowi propozycji szczegółowych rozwiązań w zakresie realizacji pomocy uchodźcom ukraińskim;

7) przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce raportów z realizacji zadań pełnomocnika.

Tel. kontaktowy 511 976 374, mail: katarzyna.zarzeczny@um.kielce.pl

Powrót na początek strony