Kielce mają pełnomocnika ds. zieleni

Prezydent Kielc Bogdan Wenta powołał na stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony przyrody i różnorodności biologicznej dra Bartosza Piwowarskiego.

- Zieleń w przestrzeni miejskiej wymaga prawidłowego podejścia. Doświadczenie Pana doktora Bartosza Piwowarskiego z pewnością zaowocuje dobrą współpracą z mieszkańcami. Jako pełnomocnik będzie musiał pogodzić interesy różnych grup społecznych. To oczywiście będzie wyzwaniem, ale wierzę, że mu w pełni sprosta - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Do zadań Pełnomocnika będzie należało m.in. opiniowanie dokumentów i opracowań związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego Miasta Kielce, prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji nowych terenów zieleni, modernizacji, rewaloryzacji już istniejących, włączanie mieszkańców i partnerów społecznych w kształtowanie zieleni miejskiej, współpraca z miejskimi urzędnikami i jednostkami budżetowymi miasta, opiniowanie koncepcji i projektów inwestycji miejskich w zakresie zieleni, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

- Kielce mają ogromny potencjał przyrodniczy, by stać się „zieloną” stolicą Polski. Mamy na terenie miasta wspaniałe rezerwaty przyrody a wokół obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu – mówi dr Bartosz Piwowarski. Jego zdaniem bardzo ważne jest zainicjowanie w Kielcach szerokich konsultacji na temat kształtowania zieleni w mieście i wprowadzenia nowych form ochrony przyrody.  

Bartosz Piwowarski w 2008 roku ukończył Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2016 roku pracuje w Geonatura Kielce - Ogród Botaniczny w Kielcach. Od 2017 r. zajmuje stanowisko zastępcy kierownika Ogrodu Botanicznego. Jest odpowiedzialny m.in. za koordynację działań związanych z edukacją, nauką i ochroną przyrody.

Pełni rolę eksperta w dziedzinie botaniki w projektach planów zadań ochronnych dla licznych obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim (np.: „Lasy Suchedniowskie”, „Dolina Krasnej”, „Lasy Cisowsko-Orłowińskie”, „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie”).

Doktor Bartosz Piwowarski jest autorem i współautorem 55 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz między innymi kilkudziesięciu opinii przyrodniczych, inwentaryzacji przyrodniczych i raportów oddziaływania na środowisko. 

Powrót na początek strony