Kielce otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Blisko 54 mln zł otrzymały Kielce na realizację dwóch projektów, zgłoszonych do Programu Inwestycji Strategicznych. W sumie do województwa świętokrzyskiego trafiło 980 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji.

 

Miasto Kielce zgłosiło projekty:

  1. Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha oraz terenu wokół dawnej Synagogi
  2. Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Biesak, Dobromyśl, Kamińskiego i 1-go Maja w Kielcach
  3. Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach.

 

Łączna wartość wsparcia o jakie ubiegał się samorząd stolicy województwa świętokrzyskiego to ponad 58,5 mln zł. Ostatecznie udało się pozyskać środki na dwa najdroższe zadania.

- Cieszymy się, że otrzymamy dofinansowanie na projekty związane z infrastrukturą drogową i zieloną rewitalizacją Kielc. Te inwestycje mają ważne znaczenie w kwestii rozwoju naszego miasta oraz podniesienia komfortu życia jego mieszkańców – przekonuje prezydent Bogdan Wenta.

 

Szczegóły zadań, na które Miasto Kielce otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha oraz terenu wokół dawnej Synagogi

W zakres projektu wchodzi budowa stref rekreacyjnych, elementów wodnych, modernizacja ciągów pieszych, nasadzenia, pielęgnacja i gospodarka istniejącą roślinnością.

Inwestycja będzie skutkowała ożywieniem miejskiej przestrzeni  publicznej w Śródmieściu, zwiększeniu atrakcyjności społecznej, przestrzennej, funkcjonalnej oraz gospodarczej miasta. Pobudzenie aktywności społecznej wpłynie korzystnie na zdrowie i jakość życia nie tylko mieszkańców, ale i turystów. To szczególnie ważne w kontekście skutków pandemii i nowych wyzwań z jakimi musimy się zmierzyć.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia terenów zieleni o wysokiej zdolności łagodzenia upałów i ograniczenia skutków miejskiej wyspy ciepła, zwiększenia zdolności retencyjnych terenów zielonych, rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.

Planowany koszt całkowity projektu 23 000 000 zł, zaś wnioskowana wartość 20 700 000 zł.

 

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach.

Projekt w swoim zakresie obejmuje kompleksową przebudowę ulic dla zwiększenia dostępności najważniejszych szpitali, budowę/rozbudowę dróg, skrzyżowań, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, ścieżek rowerowych, elementów BRD, sygnalizacji świetlnej, przystanków, odwodnienia, kanału technologicznego, zieleni.

Inwestycja jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju Miasta Kielce oraz SRWŚ 2030+, korzystnie wpłynie na gospodarkę, ochronę zdrowia, bez uciążliwości dla środowiska.

Planowany koszt całkowity projektu wynosi  35 000 000 zł, wnioskowana wartość to 33 250 000 zł.

Powrót na początek strony