"Kielce to My". Nowy cykl lekcji samorządowych w kieleckich szkołach

Ruszył cykl lekcji samorządowych pod nazwą „Kielce to My”. W jego ramach dzieci i młodzież z kieleckich placówek edukacyjnych mają okazję by lepiej poznać funkcjonowanie lokalnych władz.

Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych, jakie podjęto w Urzędzie Miasta w ubiegłym roku. Skorzystało z nich już ok. 500 uczniów kieleckich szkół.

- Podczas lekcji samorządowych i spotkania z panem prezydentem uczniowie mieli okazję zapoznać się z codzienną pracą Urzędu Miasta, jego strukturą – mówi Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, specjalista do spraw Inicjatyw Społecznych i Współpracy Lokalnej UM Kielce. – Ponadto młodzież i dzieci zwiedzały m.in. salę w której odbywają się sesje Rady Miasta, gdzie mogły poczuć się przez chwilę jak miejscy radni.

- To dobra inicjatywa, pomagająca budować świadomość obywatelską wśród najmłodszych – uważa Bogdan Wenta, prezydent Kielc. – Dzięki doświadczeniom zebranym podczas spotkań z uczniami w Urzędzie Miasta, doszliśmy do wniosku, że cykl „Kielce to My” byłby ciekawym uzupełnieniem programu edukacyjnego w miejskich szkołach.

Pierwsze zajęcia w ramach nowego cyklu odbyły się w środę i czwartek w Szkole Podstawowej nr 34. Ich odbiór był bardzo pozytywny.

- Bardzo nas cieszy, że podczas tych zajęć dzieci nie tylko poznają rolę i zadania samorządu, ale również spotykają się z najważniejszymi osobami decyzyjnymi w naszym mieście. Dzięki tym lekcjom kształtujemy w nich tę świadomość, że przy współpracy z władzami, mają wpływ na to jak te Kielce wyglądają – przekonuje Anna Górska, dyrektor SP 34.

Organizatorami przedsięwzięcia są Urząd Miasta Kielce oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, którego specjaliści opracowali program zajęć edukacyjnych. Materiały obejmują pięć scenariuszów dla różnych kategorii wiekowych.

- Są one do pobrania na stronie SODMiN. Znajdują się tam również np. prezentacje multimedialne czy puzzle do układania. Zachęcamy nauczycieli do podejmowania działań, by już od najmłodszych lat uczyć o samorządności i działaniach jakie młodzież w danym wieku już może podejmować np. w Młodzieżowej Radzie Miasta - powiedziała Barbara Dziedzic, dyrektor SODMiN. 

Przykładowo grupy przedszkolne będą podczas wycieczek po Kielcach zwiedzać miasto, swoją najbliższą okolicę, poznając ciekawe miejsca. W efekcie powstanie dziecięca mapa miasta, z zamieszczonymi charakterystycznymi obiektami. Z kolei uczniowie w klasach I-III szkół podstawowych poznają herb i legendy związane z powstaniem Kielc, co utożsami ich ze swoim miastem i jego tradycjami. Dzieci zapoznają się z osobami decyzyjnymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ważne sprawy w Kielcach. Dla młodzieży klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych zostały przygotowane dwa scenariusze, które nauczyciele mogą wdrażać na lekcjach do dyspozycji wychowawcy. Realizując zajęcia według scenariuszy uczniowie znajdą odpowiedź na pytanie kto i w jaki sposób zarządza miastem Kielce oraz jakie decyzje podejmują władze naszego miasta? Ostatni scenariusz skierowanych jest uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego realizacja ma sprzyjać inspirowaniu uczniów do partycypacji obywatelskiej dla potrzeb swojego miasta.

Materiały do pobrania znajdują się pod linkiem: Kielce to My 

Wszystkie osoby zainteresowane inicjatywą zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Panią Katarzyną Perdzyńską-Zarzeczny, adres mail: katarzyna.zarzeczny@um.kielce.pl, tel. +48 511 976 374, .

Powrót na początek strony