Kielce wśród miast z największą liczbą terenów zieleni

Kielce znalazły się w czołówce polskich miast, w których jest najwięcej zieleni. Wynika z badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Wykorzystując zdjęcia satelitarne Sentinel-2 (misja obserwacji Ziemi w ramach programu Copernicus) oraz metodę progowania wskaźnika NDVI (wskaźnik pozwalający określić stan rozwojowy oraz kondycję roślinności) wyznaczono  obszary pokryte roślinnością o dobrej kondycji. Tak pozyskane informacje istotnie różnią się od danych udostępnianych przez GUS.

Dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców członkowie Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR przeanalizowali trzy wskaźniki:

1) udział terenów zieleni w całkowitej powierzchni miasta,
2) pofragmentowanie zieleni – analiza stosunku krawędzi do wnętrza terenów zieleni,
3) dostępność zieleni – udział osób z dostępem do terenów zieleni w obrębie 5 minutowego spaceru.

Spośród analizowanych miast najwyższym udziałem terenów zieleni charakteryzuje się m.in.: Koszalin (70%), Zielona Góra (67,5%) oraz Kielce (66,8%). Najniższym stopniem zazielenienia odznaczały się natomiast Opole, Kalisz oraz Białystok.

Zieleń jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemów miejskich. Średni udział terenów zieleni w miastach wyniósł 50%.

Najbardziej spójne tereny zieleni występują w Gdyni oraz Koszalinie, najlepszą dostępnością do terenów zieleni natomiast może się pochwalić Rzeszów oraz Ruda Śląska.

 

Rola zieleni w miastach

Zieleń stanowi nieodłączny element krajobrazu miasta. Jeszcze kilka dekad temu główną jej funkcją było zaspokajanie potrzeb estetycznych. Dziś planiści i specjaliści zajmujący się tematyką miejską zgodnie podkreślają jej istotną rolę w kształtowaniu wysokiej jakości przestrzeni. Jest to bowiem element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemów miejskich. 

Dbałość o środowisko naturalne leży u podstaw zrównoważonego rozwoju. Do czynników aktywizujących wdrażanie polityk proekologicznych w miastach zaliczyć należy także postępujące, globalne zmiany klimatyczne. Upał w miastach na przestrzeni ostatnich dekad staje się coraz bardziej dotkliwy. Jednocześnie pojawiają się dowody na jego istotny wpływ na wyższą śmiertelność w porze letniej. Obecność zieleni pomaga zmniejszyć intensywność miejskiej wyspy ciepła, będącej wynikiem współwystępowania mniejszej wilgotności powietrza, zmniejszonej siły wiatru czy specyficznych warunków radiacyjnych. Ponadto, drzewa przyczyniają się do obniżenia temperatury otoczenia w porze upałów.

Zieleń pełni także funkcję filtracyjną – jej obecność pozwala na redukcję z powietrza atmosferycznego szkodliwych gazów, np. azotu, ozonu, tlenków azotu, tlenków siarki oraz pyłów zawieszonych (PM), poprawiając jakość miejskiego powietrza.

Dodatkowo, obszary zieleni – a szczególnie korony drzew – przyczyniają się do wytwarzania tlenu niezbędnego dla funkcjonowania organizmów żywych. Zadrzewienia i kompleksy zieleni wpływają również na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi poprzez spowolnienie spływu powierzchniowego.

Aktualne badania wyraźnie podkreślają wpływ środowiska naturalnego (lub semi-naturalnego) na redukcję odczuwanego napięcia i stresu, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji. Dodatkowo, zieleń miejska sprzyja uprawianiu sportu oraz rekreacji, co ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne.

 

źródło: www.obserwatorium.miasta.pl, www.miasta.pl

Powrót na początek strony