Kielczanie mogą rejestrować się jako Społeczni Opiekunowie Kotów

Osoby, które zdecydują się na rejestrację mogą liczyć na wsparcie od Urzędu Miasta Kielce. Dostaną karmę dla kotów w okresie zimowym, ocieplane domki i talony na kastrację, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Rejestr pozwoli Urzędowi Miasta zebrać informację o populacji kotów wolno żyjących w mieście i dopasować działania pomocowe dla zwierząt.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska uruchomił dla mieszkańców miasta możliwość zarejestrowania się jako Społeczny Opiekun Kotów.

Tereny miejskie to dom dla wielu zwierząt, także dla wolno żyjących kotów. W Kielcach działa wiele organizacji oraz niezrzeszonych karmicieli, którzy działają na rzecz poprawy losu miejskich kotów. Aby wzmocnić ich działania i usprawnić komunikację, Urząd Miasta Kielce proponuje karmicielom wpisanie się do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów. Pozwoli to na zebranie informacji o populacji kotów wolno żyjących w mieście i lepsze dopasowanie działań Urzędu Miasta skierowanych na pomoc tym zwierzętom.

Społeczni Opiekunowie Kotów otrzymają wsparcie od Urzędu Miasta w postaci karmy dla kotów w okresie zimowym, ocieplanych domków i talonów na kastrację, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Społecznym Opiekunem Kotów może zostać każda pełnoletnia osoba, która zobowiąże się do m.in. stałego karmienia i pojenia kotów pozostających pod jego opieką, monitorowania stanu ich zdrowia oraz w miarę możliwości prowadzenia profilaktyki przeciwpasożytniczej, organizacji kotom schronień oraz dbałości o ich właściwy stan, utrzymania czystości w miejscu dokarmiania, pomocy przy wyłapywaniu kotów do zabiegów kastracji lub samodzielnego dokonywania tej czynności i współpracy z Urzędem Miasta Kielce oraz organizacjami społecznymi.

Każdy zarejestrowany Opiekun otrzyma legitymację, która będzie upoważniała m.in. do pobierania za pośrednictwem organizacji społecznych domków i karmy zakupionych z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących. Ich liczba zależy od puli środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Kielce.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o wpis do rejestru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Powrót na początek strony