Kielczanie pozytywnie ocenili ostatnią edycję Budżetu Obywatelskiego

Podsumowanie ankiety dotyczącej ubiegłorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Swoją opinię można było wyrazić w ankiecie opublikowanej na stronie Idea Kielce w dniach 11-28 grudnia 2020 roku.

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu (ponad 70%) pozytywnie oceniła zakończoną edycję.

- Mieszkańcy jako źródło informacji na temat Budżetu Obywatelskiego wskazali portale społecznościowe, a także stronę internetową Urzędu Miasta - mówi Ewa Tyszer - Wieczorek z Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Kielce.

Ponad 58% ankietowanych uznało, że trzytygodniowy okres na składanie projektów jest wystarczający. Z dużym uznaniem spotkała się również działalność mobilnych punktów głosowania, a także możliwość oddania głosu przez internet z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wyniki ankiety pokazują również, że taka forma głosowania potwierdzona sms-em przyczyniła się do wyeliminowania nieprawidłowości. Dobrze przyjęto również pozostałe nowości.

- Pozytywnie odebrana została również propozycja wprowadzenia nowej kategorii projektów do regulaminu. Chodzi o projekty zielone, czyli projekty o charakterze proekologicznym – dodaje Ewa Tyszer - Wieczorek z Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Kielce.

Prawie 87% ankietowanych opowiedziało się za tym rozwiązaniem. Z ankiety wynika również, że kielczanie najchętniej głosują na projekty, zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania.

Teraz zebrane uwagi poddane zostaną analizie, a wnioski trafią do specjalnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Prezydenta Kielc. Efektem jej pracy będzie przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej będą podejmowane nowe działania służące wzrostowi świadomości obywateli miasta na temat Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z sugestiami ankietowanych  większy nacisk zostanie położony na promocję idei Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Urząd Miasta Kielce planuje zorganizować spotkania warsztatowe i informacyjne dla mieszkańców miasta na etapie składania projektów, podczas których urzędnicy będą m. in. służyć pomocą mieszkańcom Kielc przy sporządzaniu projektów.

Ankietowani w wypowiedziach zgłosili również potrzebę umożliwienia wnioskodawcom promocji złożonych przez nich projektów. Pomysł umieszczenia na stronie internetowej krótkich filmików prezentujących poszczególne projekty przez ich wnioskodawców zasługuje na szczególną uwagę.

Kielczanie w ubiegłym roku już po raz ósmy wybierali projekty do realizacji. Ponad 40 zostanie zrealizowanych w 2021 roku. W obecnej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na pomysły zgłoszone przez mieszkańców przeznaczono: 7 milionów 750 tysięcy złotych.

 

Wyniki ankiety dotępne są pod adresem https://wypowiedzsie.kielce.eu/bo_wyniki2020.html

Powrót na początek strony