Kielczanie uczcili pamięć powstańców listopadowych

W środę, 29 listopada przy pomniku u zbiegu ulic Zagórskiej i Tarnowskiej odbyły się kieleckie uroczystości z okazji 193. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. W imieniu mieszkańców i władz miasta hołd powstańcom z 1830 roku oddał zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

W uroczystości wzięli także udział m.in. uczniowie kieleckich szkół, którzy przygotowali występ artystyczny.

Obchody zorganizowali: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” i Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

- Spotykamy się w tym miejscu, aby wypełnić nasz obowiązek. Obowiązek wobec tych, którzy poświęcali swoje życie w walce o odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej, upamiętniając ich trud, wyrzeczenia, a także utrwalając pamięć o nich i okazać, choćby symboliczną, wdzięczność. Młodemu pokoleniu pokazujemy, że takie rocznice są ważne, że wspominanie tych wydarzeń jest potrzebne, że to jest część naszej historii jako narodu i jako miasta. Liczymy na to, że za kilka, kilkanaście lat, oni będą się tu spotykać, by uczyć następne pokolenia, jak wspominać i upamiętniać wydarzenia historyczne – mówi zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). Powstanie listopadowe było jednym z dwóch największych polskich zrywów niepodległościowych w XIX wieku.

Postawiony w Kielcach w 1981 roku obelisk u zbiegu ulic Zagórskiej i Tarnowskiej przypomina o trzech żołnierzach poległych w czasie walk, które miały miejsce 24 września 1831 roku. Wówczas doszło do starcia wkraczających od strony wschodniej, oddziałów rosyjskich pod dowództwem gen. Rüdigera, ze stacjonującymi powstańcami.

Powrót na początek strony