Kieleccy radni spotkali się na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miasta

W czwartek, 4 kwietnia odbyła się 93. i ostatnia sesja obecnej Rady Miasta Kielce. 25 kieleckich radnych swoją kadencję rozpoczęło w październiku 2018 roku. Ich praca po raz pierwszy w historii miała trwać nie cztery, a pięć lat, jednak Sejm zdecydował o dodatkowym przedłużeniu kadencji, która ostatecznie ma prawie 5 i pół roku. W czasie tej najdłuższej kadencji samorządu po 1989 roku, kieleccy radni przyjęli 1811 uchwał. W poprzedniej było ich 1379.

Ostatnie posiedzenie Rady Miasta Kielce, ósmej kadencji, składało się z części merytorycznej i uroczystej. Na sesji radni zajmowali się uchwałami dotyczącymi m.in. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łanowej, Sukowskiej i Ściegiennego, zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, sprzedaży gruntów czy wyboru ławników.

Uroczysty koniec kadencji

Kolejnym punktem obrad były okolicznościowe wystąpienia oraz podsumowanie działalności samorządu Miasta Kielce w kadencji 2018-2024. Prezydent Kielc Bogdan Wenta podczas swojego wystąpienia, przedstawił najważniejsze działania miasta w mijającej kadencji samorządu. Miłym akcentem było złożenie wzajemnych podziękowań, radnym za pracę w samorządzie i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Kielce oraz jednostek miejskich za współpracę z Radą Miasta.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz wiceprezydent Bożena Szczypiór podziękowali radnym za współpracę i życzyli powodzenia w dalszych działaniach. Były kwiaty i drobne upominki. W czasie swoich wystąpień przewodniczący poszczególnych klubów również złożyli podziękowania radnym, prezydentowi Kielc, jego zastępcom i pracownikom urzędu i innych jednostek za pracę na rzecz miasta.  

Na uroczyste zakończenie sesji, zaproszone zostały wszystkie osoby, które w ósmej kadencji samorządu objęły mandat radnego kieleckiej Rady Miasta.  

Najdłuższa kadencja samorządu

W wyborach samorządowych w 2018 roku do Rady Miasta Kielce wybrano 25 radnych. W Radzie Miasta Kielce zasiedli: Piotr Kisiel, Jarosław Karyś, Dariusz Kisiel, Zdzisław Łakomiec, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Tadeusz Kozior, Wiesław Koza, Arkadiusz Ślipikowski, Monika Słoniewska, Marcin Stępniewski, Marian Kubik, Kamil Suchański, Katarzyna Suchańska, Joanna Winiarska, Anna Kibortt, Joanna Litwin, Jarosław Bukowski, Maciej Bursztajn, Agata Wojda, Katarzyna Zapała, Michał Braun, Karol Wilczyński, Arkadiusz Kubiec, Katarzyna Czech-Kruczek i Marcin Chłodnicki.

Pierwsze posiedzenie VIII kadencji Rady Miasta Kielce odbyło się 22 listopada 2018 roku. Podczas inauguracyjnej sesji, Bogdan Wenta został zaprzysiężony na prezydenta Kielc, radni na przewodniczącego Rady Miasta Kielce wybrali Kamila Suchańskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali Jarosław Karyś, Katarzyna Zapała oraz Joanna Winiarska.

Zmiany w składzie Rady Miasta Kielce

W czasie tej kadencji doszło do kilku zmian w składzie Rady Miasta Kielce. W marcu 2019 roku Arkadiusz Kubiec został wiceprezydentem miasta, w związku z tym mandat radnej objęła Anna Myślińska. 18 marca 2021 roku Katarzynę Zapałę na stanowisku wiceprzewodniczącej zastąpiła Katarzyna Czech-Kruczek. W tym samym roku, 16 czerwca, nową wiceprzewodniczącą została Anna Kibortt. Nowymi radnymi zostały Monika Kowalczyk i Bożena Sieczka. 13 maja 2021 roku, zastąpiły Agatę Wojdę i Marcina Chłodnickiego, którzy zostali powołani na stanowiska zastępców prezydenta Kielc. Ponadto 8 czerwca 2021 roku doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Kielce, którym został Jarosław Karyś. Z racji objęcia funkcji dyrektora Domu Środowisk Twórczych, 28 grudnia 2023 roku, Jarosław Bukowski przestał pełnić mandat kieleckiego radnego.

Radni pracowali w składach: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce.

Kolejna sesja Rady Miasta Kielce odbędzie się w nowym składzie Rady. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

Powrót na początek strony