Kieleccy studenci pojadą do Genewy. Docenieni za wynalazek z zakresu inżynierii materiałowej

Laureaci konkursu.jpg
PKś

Politechnika Świętokrzyska przyznała pięć równorzędnych nagród głównych podczas finału XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Wśród najlepiej ocenionych zaleźli się m.in. studenci i pracownicy naukowi z Kielc. Do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 285 twórców z 23 uczelni i instytutów badawczych z całej Polski.

Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja rozwiązań Laureatów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy zgłosili do Konkursu 14 rozwiązań. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (12 rozwiązań), Politechnika Świętokrzyska (11 rozwiązań), Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (po 9 rozwiązań).

Zgłoszone rozwiązania obejmują wszystkie obszary techniki, w tym dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Komisja zaobserwowała, że coraz częściej przedmiotem zainteresowania studentów jest tworzenie rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na jego ochronę i poprawę oraz ekologię.

Nagrody główne otrzymali:

Politechnika Warszawska za „Sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej”.
Autorzy: Julia Wilk, Mikołaj Miszczak, Michał Skibiński, Jan Piliszczuk, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, dr inż. Edyta Rola.

Politechnika Lubelska za „Sposób wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym w cyklu 3 wynalazków”. Autorzy: Justyna Pastuszak, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL.

Uniwersytet Śląski za „Sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków”.
Autorzy: Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki za „Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty” oraz „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa”.
Autorzy: Dagmara Słota, Magdalena Bańkosz, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk.

Politechnika Świętokrzyska za „Mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej”.
Autorzy: Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek, Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Adam Liphardt, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Artur Piwowar, Maciej Michalec, Karol Góral.
 

Powrót na początek strony