Kieleccy uczniowie w projekcie Skills Challenge 2022. Wygraj trening z Marcinem Gortatem!

To turniej sprawnościowy dedykowany dzieciom ze szkół podstawowych z całej Polski, organizowany przez Fundację Marcina Gotata i z Ministerstwo Sportu. Sportowe zmagania rozpoczną się 12 października od godz. 10.30 w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach i weźmie w nim udział 80 uczniów reprezentujących szkoły nr: 25, 33 i 39.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów do aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej, wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości środowiska szkolnego, oraz nauczenie młodych ludzi zdrowej sportowej rywalizacji. Podczas wizyt w szkołach podstawowych w czasie zajęć pokazuje się dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na szkolne zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych.

Uczniowie czterdziestu szkół podstawowych z całej Polski zakwalifikowanych do udziału w projekcie, pokonują na czas specjalnie przygotowany tor sprawnościowy, którego poszczególnymi elementami są zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianymi podczas zajęć wychowania fizycznego.

W każdej ze szkół na podstawie uzyskanego czasu wyłanianych jest dwóch zwycięzców, jeden chłopiec i jedna dziewczynka. Na koniec projektu wyłoniona zostanie finałowa grupa 5 dziewczynek i 5 chłopców w oparciu o czasy uzyskane podczas szkolnych eliminacji. Finaliści staną do rywalizacji w Ogólnopolskim Finale Szkolnego Skills Challenge, który odbędzie się w Łodzi – rodzinnym mieście Marcina Gortata. Nagrodą dla zwycięzców, jest trening z Marcinem Gortatem oraz sprzęt sportowy.

Szkoła Podstawowa nr 33 to jedna z placówek na terenie Kielc, w której od kilku lat realizowany jest program SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki.

Powrót na początek strony