Kielecka młodzież zaangażowana w demokratyczne życie Europy

grupa młodych osób w ławkach szkolnych
EPI

Mądra, otwarta i kreatywna rozmowa dotycząca ważnej, ale i trudnej tematyki zaspokojenia obecnych potrzeb społecznych oraz globalnej współpracy wszystkich krajów Unii Europejskiej - tak opisać można warsztaty prowadzone z uczniami z Kielc w ramach projektu „Aktywni i Odpowiedzialni” (Erasmus+) realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet.

Celem projektu jest stworzenie możliwości oraz zaangażowanie młodzieży do udziału w życiu demokratycznym Europy, a także promocja działań na rzecz ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W ramach projektu zaplanowano działania tj.: warsztaty dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (w szkole, w społeczności lokalnej), warsztaty na temat modelu EKO prowadzone przez młodzież dla rówieśników, warsztaty w obszarze aktywności obywatelskiej młodzieży, warsztaty dotyczące socjokracji w praktyce, debaty z ekspertami, warsztaty młodzieży dla rówieśników dotyczące sposobów na zachęcenie do działania.

Efektem przedsięwzięcia będą m.in. pięcioletnie plany dla szkół - modele EKO - zawierające drobne działania możliwe do realizacji m.in. przez uczniów na terenie szkoły oraz Kodeksy dla młodych w obszarze SDG, które pozwolą na wprowadzenie dobrych nawyków proekologicznych. Będą to działania przybliżające do realizacji Celów Agendy 2030.

Spotkania z uczniami odbywają się w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwsze warsztaty oraz debata w ramach projektu odbyły się w listopadzie i grudniu 2023 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. W realizację projektu włączył się również Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. 

Realizacja projektu rozpoczęła się na początku sierpnia 2023 i potrwa do końca lipca 2025 r. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony