Kielecki Budżet Obywatelski ma swoje logo

Grafika będzie wykorzystywana do promocji idei budżetu obywatelskiego. Nawiązuje do chmurki symbolizującej prowadzenie dialogu.

Głosowanie na Logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego trwało do północy 28 marca br. Można było oddać swój głos na jeden z 45 projektów zgłoszonych w ramach organizowanego konkursu. Łącznie mieszkańcy oddali 1044 potwierdzone głosy. Zwyciężyło logo Aleksandry Pałgan, które zdobyło uznanie 152 osób.

Logo dla Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia graficzne ujecie grupy ludzi prowadzącej naradę. Jest to dobre oddanie założeń Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, którego celem jest właśnie prowadzenie dialogu między mieszkańcami, z którego ma wynikać wspólne dobro ogółu. Symbolizuje również budowanie i zacieśnianie relacji w lokalnej społeczności.

Nowe logo KBO będzie wykorzystywane do wszelkich działań związanych z promocją idei budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców Kielc. Będą nim oznaczane powstałe w ramach KBO projekty, przedmioty i działania promocyjne, których pomysłodawcami są mieszkańcy Kielc.

Powrót na początek strony