Kielecki gabinet weterynaryjny bezpłatnie zaszczepi psy przywożone z Ukrainy przeciw wściekliźnie

W odpowiedzi na pytania mieszkańców, informujemy, że Polska zadeklarowała swoje zaangażowanie i pomoc w kwestii bezpłatnego chipowania oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie zwierząt domowych przewożonych z Ukrainy. O zabieg zadbają polscy weterynarze - również w Kielcach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach podjął działania na terenie Miasta Kielce celem zorganizowania punktu, do którego będą mogli zgłaszać się właściciele ze swymi pupilami.

Gabinetem wyznaczonym na terenie Miasta Kielce jest: Gabinet Weterynaryjny Wojciech Kielek, ul. Ściegiennego 203, 25-116 Kielce, który rozpocznie swą działalność w tym zakresie od przyszłego tygodnia.

Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko transportu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, w szczególności wirusa wścieklizny na ludzi i zwierzęta w sytuacji masowego napływu osób opuszczających tereny objęte działaniami militarnymi i posiadających zwierzęta towarzyszące.

Powrót na początek strony