Kielecki Park Technologiczny został koordynatorem działań na rzecz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Kielecki Park Technologiczny został koordynatorem działań na rzecz jednej z siedmiu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego – nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Dziś w KPT podpisano stosowne umowy o dofinansowanie ze środków unijnych wspomnianych działań.

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Konsorcja skupiają niezależne podmioty ze środowisk biznesowych, naukowych i okołobiznesowych, działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego i są reprezentowane przez koordynatorów, pełniących jednocześnie funkcję animatorów dla danych specjalizacji.

- Wskazanie inteligentnych specjalizacji, wymaga zainwestowania w te obszary, by móc zoptymalizować działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu. Takie są wymagania naszych czasów. W przypadku Kieleckiego Parku Technologicznego jest to poszukiwanie inwestorów i wykorzystywanie potencjału firm z branży IT i ICT, których funkcjonuje tu aż 30 procent. To wiąże się również z zapisami w Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ - powiedział prezydent Bogdan Wenta, który z ramienia Miasta
Kielc podpisał z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim stosowne dokumenty.

To daje „zielone światło”, by KPT wspólnie z największymi przedsiębiorstwami z branży informatycznej oraz Politechniką Świętokrzyską i Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan na podjęcie działań, których głównym celem będzie nadanie impulsu rozwojowego gospodarce regionu w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w efekcie podniesienie poziomu jej konkurencyjności i innowacyjności.

- To potwierdzenie roli, jaką Park pełni od 15 lat. Będziemy transferować wiedzę z kieleckich uczelni oraz wzmacniać pozycję rynkową wszystkich firm, które znalazły się w konsorcjum. Co ważne, technologie informacyjno-komunikacyjne są obecne w każdym aspekcie naszego życia - poinformowała Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

Powrót na początek strony