Kielecki Salon Maturzystów

Spotkania z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych, z nauczycielami-praktykami, wykładowcami akademickimi, pracownikami rekrutacji i studentami, a także z ekspertami rynku pracy i edukatorami. To wydarzenia towarzyszące kolejnej edycji Kieleckiego Salon Maturzystów organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnikę Świętokrzyską.

- Aby skutecznie dążyć do celu ważne jest planowanie. Dlatego takie wydarzenia jak to pomagają młodym ludziom już na etapie ostatniej klasy szkoły średniej właśnie zaplanować swoją niedaleką przyszłość – zauważa Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc.

Dla wielu maturzystów Salon jest pierwszą okazją poznania wielu uczelni, ich ofert programowych i systemu rekrutacji, okazją rozmowy ze studentami rekomendującymi swoje wcześniejsze wybory. To właśnie konfrontacje kandydatów z uczelniami stanowią bezcenny kapitał informacyjny dla uczestników wydarzenia, wystawców i organizatorów.

Do studiowania w Kielcach zachęcał dziś rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek. – Warto zaznaczyć, że wśród naszych kierunków jest Inżynieria biomedyczna. To bardzo rzadki przypadek kiedy dany kierunek prowadzony jest przez dwie uczelnie – UJK i Politechnikę Świętokrzyską – powiedział.

Tym czasem prof. dr hab. Artur Maciąg, prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PŚk podkreślił, że warto dziś wybrać na studiowanie Politechnikę, gdyż w całym kraju brakuje kilku tysięcy inżynierów. – Główny problem polega na tym, że młodzi ludzie obawiają się studiów inżynierskich ze względu na wysoki poziom. Zapewniam, że jeżeli macie chęci i determinację, możecie wszystko – zwrócił się do maturzystów.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 17 lat organizuje, co roku we wrześniu, ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy. W 2023 roku Salony organizowane są w 14 miastach w Polsce, by pomóc maturzystom 2024 (a także ich młodszym kolegom ze szkół średnich) dobrze zdać egzaminy maturalne i wybrać swoją edukacyjną przyszłość. A ponieważ nie ma dobrego wyboru bez sprawdzenia wielu opcji, Salony Maturzystów to miejsce, gdzie prezentuje swoją ofertę uczelnie z Polski i z zagranicy.

Również w Kielcach w ramach części targowej przedstawione zostały oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/25. Nie zabrakło poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony