Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wyjeżdża do Lwowa

Uczestnicy zajęć kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaproszeni zostali do realizacji projektu pn. „Spotkanie z Ojczyzną Seniorów Konfederacji Polaków Podola”. W ramach współpracy, prowadzonej z Urzędem Miasta, ponad 20 osób starszych z Kielc będzie miało okazję zintegrować się z rówieśnikami z Winnicy. Grupa rodaków z Ukrainy pozna dzięki nim kraj swoich przodków oraz poprawi znajomość języka polskiego.


Drugą już edycje tego przedsięwzięcia rozpoczęło weekendowe spotkanie obu grup we Lwowie. W tym wyjątkowym dla każdego Polaka miejscu seniorzy podążali śladami pozostawionymi przez polskich mieszkańców tego miasta oraz spotkali się z kierownictwem Konsulatu RP.


Udział w projekcie, który zakończy się 6 maja,  cieszył się dużą popularnością wśród seniorów z Kielc i Winnicy. Środki finansowe na jego realizację pochodziły od sponsorów.

Powrót na początek strony