Obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Kielcach

Składanie kwiatów przy pamiątkowych tablicach i pomnikach, projekcje filmów, wykład otwarty, a także msze w intencji ofiar. W tym roku 13 grudnia, mijają 42 lata od wprowadzenia, tragicznego w skutkach dla Polaków, stanu wojennego. Rocznicowe obchody w Kielcach, rozpocznie złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą internowanym i więzionym na murze Aresztu Śledczego na Piaskach. Organizatorem uroczystości jest Delegaturach Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność".

KIELCE
13 grudnia 2023 r.

godz. 9.00 - złożenie kwiatów pod tablicą okolicznościową na Areszcie Śledczym, Kielce-Piaski

godz. 10.30 - złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą strajk – Chemar, ul. Olszewskiego 6

godz. 14.00 - Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zaprasza na pokaz filmu "Zomoza" w reż. Konrada Łęckiego. Wstęp wolny. Pomysłodawcą filmu jest Zbigniew Kowalski, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach.

Krótkometrażowy film opowiada o czasach stanu wojennego, a bohaterami są młodzi ludzie siłą wcieleni do wojska, którzy często odmawiali wykonywania rozkazów.

Wcześniej na dziedzińcu Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach odbędzie się inscenizacja związana z wydarzeniami stanu wojennego. Pokaz, jak co roku, przygotowuje Zbigniew Kowalski, historyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

godz. 15.00 - „Bilans represji wobec mieszkańców regionu świętokrzyskiego w okresie stanu wojennego" - wykład dr Marzeny Grosickiej, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia", ul. Warszawska 5.

Wykład otwarty oraz dyskusja dotyczyć będą różnych form szykanowania obywateli przez władze komunistyczne w okresie stanu wojennego. Omówione zostaną zarówno internowania, jak i aresztowania z przyczyn politycznych a także inne formy nękania „niepokornych” obywateli jak np. kierowanie ich do Wojskowych Obozów Internowania.

Kielecka Służba Bezpieczeństwa stosunkowo często sięgała po internowanie, jako jedną z najskuteczniejszych metod szykanowania. Łączna liczba internowanych to 368 osób. Duża była również liczba działaczy podziemia dotkniętych represjami sądowymi, łącznie to około 90 osób.

godz. 18.00 - Msza święta sprawowana przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w intencji ofiar stanu wojennego - Kielecka Bazylika Katedralna.

ok. godz. 19.00 - składanie kwiatów przed figurą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Plac NMP.

Powrót na początek strony