Klaster Metrologiczny połączy sektor biznesu, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe

W środę, 6 kwietnia podpisano deklarację współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego. Główne obszary tematyczne związane z jego działalnością to zaawansowane techniki pomiarowe, zdrowie i bezpieczeństwo żywności, energia i ochrona środowiska oraz technologie cyfrowe.

Wydarzenie odbyło się w ramach Kongresu „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Targi Kielce S.A., przy współudziale Głównego Urzędu Miar. Deklarację podpisali przedstawiciele uczelni z Kielc i kraju, biznesu, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z branżą metrologii. W uroczystości wziął udział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Strategiczny cel funkcjonowania Klastra Metrologicznego zakłada osiągnięcie trwałej zdolności dostarczania polskiemu przemysłowi wartości dodanej w postaci najnowocześniejszych rozwiązań metrologicznych, by umożliwić polskim firmom podjęcie realnej konkurencji na globalnym rynku.  

Najważniejsze zadania Klastra to m.in. działanie na rzecz szeroko pojętej innowacyjności oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego biznesu, transfer wiedzy, technologii i kompetencji pomiędzy interesariuszami Klastra, wypracowanie optymalnego modelu współpracy między środowiskiem naukowym a światem biznesu w zakresie badań i rozwoju oraz kształcenia kadr dla gospodarki, ustanowienie dla przedsiębiorców „szybkiej ścieżki” konsultacji merytorycznych dotyczących projektów rozwojowych z przedstawicielami instytucji naukowych, wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac badawczych i naukowych prowadzonych przez uczestników Klastra oraz budowanie przewagi konkurencyjnej firm zrzeszonych w Klastrze poprzez dostęp do infrastruktury badawczej i kompetencji intelektualnych ośrodków naukowych będących uczestnikami Klastra.    

Kongres „Metrologia – szanse i wzywania przyszłości” jest jednym z wydarzeń towarzyszących „Przemysłowej Wiośnie” w Targach Kielce. To cykl spotkań, podczas których pół tysiąca wystawców zaprezentuje najnowocześniejsze technologie. W skład tego cenionego w całej Europie przemysłowego cyklu wchodzą: STOM-BLECH&CUTTING, STOM-TOOL, STOM-LASER, STOM-ROBOTICS, STOM-FIX, KIELCE FLUID-POWER, EXPO-SURFACE, SPAWALNICTWO, DNI DRUKU 3D, CONTROL-STOM, TARGI TEiA oraz WIRTOPROCESY.

Powrót na początek strony