KOF sięga po Fundusze Norweskie

KOF sięga po środki.png

Gmina Kielce, jako Lider projektu partnerskiego pn. „Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu”, w poniedziełek 24 sierpnia br. złożyła  opracowany przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Program: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów 20 szkół podstawowych z terenu 10 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat możliwych lokalnych rozwiązań adaptacji do zmian klimatu.

Projekt jest kompleksowy, zawiera działania inwestycyjne, oparte na budowie przyszkolnych ekoogrodów deszczowych oraz edukacyjne zawierające szereg działań informacyjno-promocyjnych.

Koszt projektu to: 2 920 200,00 PLN, kwota dofinansowania: 100 % kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji 2021-2022.

Powrót na początek strony