Kolejna edycja konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”

Wystarczy zebrać grupę sąsiadów, stworzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek. „Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. 

Rejestracja zespołów do 17 maja, a do 1 czerwca 2022 roku należy przesłać swój projekt.

Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2 520 zł. W skład grantu wchodzi:

dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
ławka parkowa – wartość 520 zł;
Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu https://zielonalaweczka.pl znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów. Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe.

Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

20220509173643452-1.jpg

Powrót na początek strony