Kolejna klasa patronacka w kieleckim „Elektryku”

W Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach zostanie utworzona klasa patronacka w zawodzie technik elektryk. To efekt współpracy Kieleckiego Parku Technologicznego, firmy EkoEnergia, lokatora KPT oraz ZSE. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w stażach w zakładzie oraz zajęciach praktycznych związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, elektrowniami słonecznymi, ich serwisem oraz obsługą eksploatacyjną.

- Kontynuujemy naszą współpracę z biznesem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że musimy tworzyć dla naszych przedsiębiorców właściwy klimat do rozwoju. Każda firma w tym procesie potrzebuje wyspecjalizowanej kadry, która będzie dysponować zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami – powiedział Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy spółką EkoEnergia Polska, Zespołem Szkół Elektrycznych oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym. W wydarzeniu uczestniczyli Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta, wiceprezydent Marcin Chłodnicki, dyr. Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik wraz ze swoim zastępcą Dominikiem Kraską, Łukasz Dziedzic prezes EkoEnergii Polska oraz Władysław Zaucha, dyr. Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

- To kolejna klasa patronacka tworzona w ZSE, poprzednia powstanie we współpracy z firmą z branży IT, która również jest lokatorem KPT. Tym razem powstaje klasa, w której będą się kształcić przyszli elektrycy, a jak wiadomo branża energetyczna, a w szczególności energii odnawialnych jest niezwykle ważna dla przyszłości społeczeństwa. Ta współpraca wpisuje się w strategię, którą promujemy, aby kształcić młodych ludzi pod potrzeby pracodawców – powiedział zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.  

- Chcemy przekazywać uczniom praktyczną wiedzę na temat instalacji wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł, będziemy im również mówić o wyzwaniach związanych z rozwojem tej gałęzi energetyki – powiedział Łukasz Dziedzic prezes EkoEnergii Polska. - Uczniowie sami ocenią czy jest to dla nich właściwy kierunek rozwoju, a dla nas jest to szansa na pozyskanie przyszłych pracowników. Ważne jest również, że już na wczesnym etapie możemy ich kształcić i zachęcać do tego, aby w przyszłości wybrali naszą firmę jako miejsce pracy – podkreślił prezes EkoEnergii Polska.

- Bardzo mi zależy na tym, aby nasi absolwenci mieli bardzo dużą wiedzę zarówno tą teoretyczną jak i praktyczną. ZSE może się poszczycić bardzo dobrymi wynikami swoich uczniów, ale żeby mogli z naszej szkoły wychodzić dobrzy fachowcy, to musimy współpracować z przedsiębiorcami. Tym razem tworzymy klasę w bardzo innowacyjnej dziedzinie, uczniowie będą mogli odbywać praktyki zawodowe oraz staże, które umożliwią im lepszą zdawalność egzaminów zawodowych. Otwierając nowe szanse przed młodymi ludźmi, chcemy zachęcić ich w ten sposób do pozostania w Kielcach - podkreślił Władysław Zaucha, dyr. Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Justyna Lichosik, dyr. KPT podkreśliła, że Kielecki Park Technologiczny to miejsce, które scala świat nauki ze światem biznesu. – Łączymy przedsiębiorstwa nie tylko z uczelniami wyższymi takimi jak Politechnika Świętokrzyska czy UJK, ale również szkołami średnimi. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że nasi lokatorzy inwestują swój czas i doświadczenie w rozwój młodych pokoleń. W tym procesie służymy swoją pomocą zarówno szkołom jak i naszym lokatorom – powiedziała dyrektor KPT.  

Powrót na początek strony