Kolejne inwestycje mieszkaniowe przy wsparciu BGK

Miasto Kielce jest obecnie w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap IV’’.

W ramach zadania powstanie kolejnych 15 nowych mieszkań na tzw. „Jezioranach”,  które powiększą liczbę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Budynki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powstają przy udziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przewidywane koszty tego przedsięwzięcia to ponad 6,6 mln zł, zaś udział finansowego wsparcia z BGK wyniesie 85% tych kosztów.

Również przy udziale środków pochodzących z tego programu, w połowie września tego roku przekazano do użytkowania budynki z 15 lokalami mieszkalnymi, które zostały zrealizowane w ramach III etapu budowy zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224.  

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 4,5 mln zł, zaś udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego to kwota ponad 1,8 mln zł.

Była to dziewiąta inwestycja zrealizowana przez Miasto Kielce przy wykorzystaniu środków z programu. Od 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Gminie Kielce ponad 13 mln zł finansowego wsparcia na utworzenie 140 lokali mieszkalnych.

W planach Gminy Kielce na rok 2022 jest aplikowanie o kolejne środki finansowe w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na realizację V etapu budowy lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja.

Powrót na początek strony