Kolejne spotkanie w ramach prac nad Strategią Rozwoju Kielc

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach prac nad Strategią Miasta Kielce z udziałem władz Miasta oraz Wykonawcy firmy Cpoint.

Celem spotkania było przedstawienie wstępnych założeń realizacji Strategii 2030+, a także sposobu zdefiniowania celów strategicznych.

W najbliższym czasie planowane są spotkania w ramach grup roboczych, a następnie projekt strategii zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych. Termin konsultacji oraz projekt Strategii Miasta Kielce zostanie podany do publicznej wiadomości.

Powrót na początek strony