Kolejny etap remontu ulicy Naruszewicza

Prace remontowe na ulicy Naruszewicza od skrzyżowania z ulicą Łokietka w kierunku północnym, wchodzą w kolejny etap. Firma wykonująca remont zakończyła prace związane ze stabilizacją gruntu i układaniem kruszywa. Być może jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace polegające na układaniu pierwszych warstw bitumicznych na jezdni.

Obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przebudowuje linię energetyczną, układane są krawężniki i wykonywane będą zjazdy indywidualne na posesje. Projekt zakłada również wybudowanie nowych chodników, zatok postojowych oraz placu do zawracania. Ponadto wykonana zostanie nowa sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny oraz przebudowana zostanie obecna infrastruktura elektroenergetyczna i gazowej.

Inwestycja w całości realizowana jest z budżetu miasta i będzie kosztować blisko 1 mln 390 tys. zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na kwiecień 2022 roku.

Remont ulicy Naruszewicza był jednym z postulatów, jaki w ramach miejskiego programu Peryferia zgłaszali mieszkańcy Niewachlowa, Łazów i Gruchawki.

Powrót na początek strony