Kolejny transport z pomocą humanitarną wyruszył z Kielc do Winnicy

W transporcie znalazły się m.in. środki pierwszej pomocy, wyposażenie osobiste oraz sprzęt medyczny o wartości blisko 200 tys. zł. Dary rzeczowe zostały zakupione w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Winnicy oraz dzięki wsparciu Miasta Gotha i Frankenberg.

17 marca br. kieleccy radni jednogłośnie zgodzili się na przekazanie wsparcia dla miasta partnerskiego Winnicy w Ukrainie.

- Bardzo dziękuję w imieniu naszych Przyjaciół z Winnicy wszystkim, którzy nie są obojętni wobec nieusprawiedliwionej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W przygotowywanie pomocy humanitarnej dla naszego miasta partnerskiego aktywnie włączają się mieszkańcy Kielc, firmy, miejskie spółki i nasi partnerzy z Niemiec z Gotha oraz Frankenbergu. Dziękuję także radnym, którzy jednogłośnie zgodzili się na przekazanie pomocy rzeczowej Winnicy. Współpraca między naszymi miastami trwa od 1958 roku. To zobowiązuje nas do okazania solidarności w wyjątkowo trudnym czasie  – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Dzięki pozytywnej odpowiedzi Miast Gotha i Frankenberg na prośbę Prezydenta Kielc o włączenie się w akcję pomocy Ukrainie i wpłaty na uruchomiony przez Urząd Miasta Kielce rachunek bankowy kwota przeznaczona na ten cel zwiększyła się o 12,5 tys. euro.

Dzięki środkom zakupiono systemy medyczne do terapii podciśnieniowej ran oraz  bandaże hemostatyczne i stazy taktyczne (opaski zaciskowe). W przygotowaniu znajdują się kolejne transporty.

W transporcie znalazły się również produkty żywnościowe i medykamenty przekazane przez firmy i instytucje, m.in. Barlinek i kooperanci, Bank Żywności, P&G, DS Smith, Proplastica, PSS Społem oraz zebrane w ramach zbiórek w kieleckich szkołach.

Do transportu dołączone zostały rysunki przygotowane przez kieleckie przedszkolaki o tematyce przyjaźni Kielc i Winnicy, Polski i Ukrainy oraz pokoju na świecie.

Ciężarówka z pomocą humanitarną została przygotowana w Kieleckim Parku Technologicznym.

Powrót na początek strony