Komitet nauczycielski 2.0. Warsztaty dla oświaty

Warsztaty dla oświaty w "Kubusiu"
A.Kaleta

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego ogłasza nabór do projektu „Komitet Nauczycielski 2.0. – warsztaty dla oświaty”. W ramach zadania odbędzie się cykl bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz pedagogów współpracujących ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Chętni mogą się zgłaszać do 5 czerwca br.

W trakcie zajęć grono specjalistów z „Kubusia” będzie pracować z nauczycielami nad zagadnieniami związanymi bezpośrednio z pracą aktora, takimi jak: samoświadomość, praca nad ciałem, dykcja, emisja głosu, improwizacja, pantomima, interpretacja czy dobór tekstów.

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i przybliżenie nauczycielom wymienionych zagadnień, co bezpośrednio przyczyni się do podniesienia kwalifikacji grona pedagogicznego, wzbogacenia ich warsztatu narzędzi dydaktycznych czy urozmaicenia pracy z młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych.

W okresie od 10 czerwca do 31 sierpnia 2022 na terenie teatru zostaną zorganizowane trzy bloki warsztatowe o tematyce:

· wyraź to bez słów (praca z ciałem),

· praca z głosem,

· wykorzystanie dramy w pracy z młodzieżą.

W każdej z grup warsztatowych weźmie udział sześcioro uczestników, którzy razem z aktorem prowadzącym będą doskonalić swoje umiejętności w określonym tematem szkolenia zakresie.

Chętnych nauczycieli szkół ponadpodstawowych i pedagogów współpracujących ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Teatr prosi o zgłaszanie się do projektu drogą telefoniczną 41 368-02-93 lub 698-859-302, mailową: agnieszka.golebiowska@teatrkubus.pl bądź przez osobistą wizytę w teatrze do 5 czerwca 2022 r.

Więcej szczegółów na stronie www.teatrkubus.pl

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

ulotka_Obszar roboczy 1_Obszar roboczy 1.jpg

Powrót na początek strony