Komunikat o działalności Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie miasta Kielce

W związku z wprowadzeniem na terenie miasta Kielce strefy czerwonej i przejściem Urzędu Miasta Kielce w tryb pracy wewnętrznej, informujemy, iż od dnia 12 października 2020 r. do odwołania porady prawne będą realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub komunikator internetowy). 

W tej sytuacji został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Powrót na początek strony