Komunikat Sanepidu dla użytkowników wodociągu Kieleckiej Fabryki Pomp "Białogon"

Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny   w   Kielcach,  w   związku   z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody (liczba bakterii grupy coli - 68 jtk/ 100ml) pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu  KFP „Białogon" S.A. ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce, informuje o zakazie spożycia wody z przedmiotowych urządzeń (do czasu uzyskania wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia przez ludzi).

Wodociąg zaopatruje 130 pracowników KFP „Białogon” S.A. Kielce ul. Druckiego-Lubeckiego 1 oraz pracowników firm zlokalizowanych pod adresem: Kielce, ul. Druckiego-Lubeckiego 1 i ul. Za Walcownią 2A. Ponadto produkcja wody wynosi 15 m3/dobę.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz spożycia wody przez ludzi oraz wykorzystywania  wody do przygotowywania  potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz do kąpieli, mycia zębów. Możliwe jest wykorzystanie wody do celów sanitarnych tj. WC.

Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez właściciela/zarządcę wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych . W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej, może być używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Skażenie to NIE DOTYCZY ujęcia ani sieci wodociągowej Wodociągów Kieleckich, o czym zapewnia wodociągowa spółka.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. komunikat KFP.pdf PDF 252.45 KB
Powrót na początek strony