Kondycja i rola muzeów tematem posiedzenia Społecznej Rady Kultury

W Pałacyku Zielińskiego odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Kultury. W spotkaniu, które dotyczyło kondycji i roli muzeów, udział wziął Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc, Grzegorz Sowiński, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Jarosław Bukowski, dyrektor Domu Środowisk Twórczych. Obrady prowadził przewodniczący SRK prof. Krzysztof Bracha, a wprowadzającą prezentację, zatytułowaną „Muzea - między misją a oczekiwaniami”, przedstawił Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc.

Zarówno podczas prezentacji, jak i w dyskusji padło szereg istotnych pytań. Jak sprawić by muzea zajmowały poczesne miejsce w systemie edukacji, jak mają realizować swoją misję, wobec nacisków na bycie „produktem turystycznym”, czy można mieć oczekiwania wobec muzeów bez gotowości na ponoszenie kosztów, jak dostosować struktury do zadań, a strategie do struktur, czy da się przezwyciężyć zmorę rocznego budżetowania, jak spowodować, by odbiorca, szczególnie młody, mógł czuć, że „muzeum mówi do niego o nim”? Pojawił się również wątek promocji muzeów i kultury.

Głos w dyskusji zabierali m.in.: dr Justyna Dziadek, dyrektorka Muzeum Regionalnego w Pińczowie, prof. Mikołaj Getka-Kenig, dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierza, Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Alicja Obara i Leszek Dziedzic z Muzeum Historii Kielc.

Powrót na początek strony