Konferencja "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej: Kielce i miasta partnerskie"

1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To nie tylko duże wyzwanie polityczne i organizacyjne na szczeblu krajowym i europejskim, ale także spora szansa dla Polski w kształtowaniu Unii Europejskiej. Miasto Kielce pragnie włączyć się w dyskusję nad priorytetami przyjętymi przez nasz kraj na czas Polskiej Prezydencji w Radzie UE, takimi jak: Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne czy kwestie dotyczące rozwoju wspólnego rynku europejskiego.


Te wyjątkowe okoliczności stały się impulsem do zorganizowania 23 września 2011 w Targach Kielce międzynarodowej konferencji "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej: Kielce i miasta partnerskie". W wydarzeniu tym brali udział przedstawiciele naszych partnerskich miast z Niemiec, Ukrainy, Węgier, Izraela i Rumunii. Spotkaniu towarzyszył panel ekspertów na temat polityki wschodniej Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele MSZ, Parlamentu Europejskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.


 
Powrót na początek strony