Kongres Współpracy Transgranicznej

Prezydent Kielc Bogdan Wenta na zaproszenie prezydenta Lublina dr. Krzysztofa Żuka w środę wziął udział w Kongresie Współpracy Transgranicznej.

Tematem przewodnim XI edycji Kongresu jest "Bezpieczeństwo i Solidarność". Agresja Rosji na Ukrainę i wywołany przez nią kryzys humanitarny pokazały siłę więzi łączących społeczności lokalne z Ukrainy, Polski i całej demokratycznej Europy. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli europejskich miast, aby z szerokiej perspektywy podsumować dotychczasową współpracę społeczności lokalnych we wsparciu Ukrainy i jej obywateli.

- Mogliśmy posłuchać jakie działania w kwestiach ukraińskich prowadzą inne samorządy i organizacje oraz podzielić się naszymi doświadczeniami. Ważnym tematem były również rozmowy na temat możliwych działań oraz tworzenia partnerstw przy realizacji przyszłych projektów związanych z odbudową Ukrainy po wojnie, która mamy wszyscy nadzieję, wkrótce dobiegnie końca – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Jako Europejska Stolica Młodzieży 2023 i lider inicjatywy Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży", Miasto Lublin zaprosiło do spotkania i debaty młodzież z całej Europy.

Ważnym obszarem kongresu jest także zrównoważony i innowacyjny rozwój transportu publicznego.
W ramach projektu "Move it like Lublin" realizowanego w partnerstwie z Kiszyniowem, odbędzie się panel, warsztat i wizyta studyjna dot. innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas wydarzenia odbędzie się także Forum Partnerów, mające na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymiany doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów, a także Giełda Grantodawców, prezentująca możliwości pozyskania wsparcia z wybranych programów. Dodatkowo Kongresowi towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń kulturalnych pod hasłem „Miasto ponad granicami”.

Kongres Współpracy Transgranicznej wpisał się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń międzynarodowych Lublina jako miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Kongres jest platformą dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu. W dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyły tysiące osób z ponad 40 krajów.

Organizatorem Kongresu Współpracy Transgranicznej jest Miasto Lublin. Poszczególne wydarzenia realizowane są we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, z udziałem samorządowców, radnych, ekspertów oraz liderów organizacji obywatelskich. 

Powrót na początek strony