Konkurs dla studentów na spot profilaktyczny

Prace można przesyłać do 17 lutego 2022 roku do Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Konkurs jest częścią Kampanii społecznej „Twoje zdrowie - Nasza sprawa”.

Konkurs na spot profilaktyczny jest skierowany do studentów uczelni wyższych z Kielc. Wystarczy stworzyć 3-osobowy zespół i nagrać spot w tematyce zgodnej z założeniami kampanii:

- budowanie świadomości społecznej na temat różnych form zaburzeń emocjonalnych i problemów psychicznych,

- budowanie świadomości społecznej osób dorosłych na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (agresji, przemocy i uzależnień),

- budowanie świadomości społecznej  na temat czynników chroniących zdrowie psychiczne (tzw. resillience)

- budowanie świadomości osób dorosłych na temat konieczności ochrony zdrowia psychicznego oraz możliwych form pomocy i wsparcia psychologicznego.

Gotowe spoty należy przesyłać do 17 lutego 2022 r. do Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach na e-maila: pociecha@psychoterapia24.com

Kampania „Twoje zdrowie – Nasza Sprawa” skierowana jest do 3 grup odbiorców: do dzieci i młodzieży, ich rodziców w tym specjalistów z zakresu pomocy społecznej.  Założeniem jest dotarcie do każdej z wymienionych grup z określonymi odrębnymi działaniami. Pierwszym działaniem w ramach Kampanii jest Konkurs spot profilaktyczny dla studentów.

Głównym organizatorem kampanii jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach przy współpracy m.in. z Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, Katedrą Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Patronat honorowy nad Kampanią objął Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

 

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji

kampania Twoje zdrowie.jpg

Powrót na początek strony