Konkurs KPT i PŚk na najlepszą pracę dyplomową

Po raz czwarty Politechnika Świętokrzyska i Kielecki Park Technologiczny organizują konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Mogą w nim wziąć udział studenci lub absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich PŚk, którzy obronili pracę w roku akademickim 2020/2021.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się firmy, których przedstawiciele będą jurorami.

Prace licencjackie/inżynierskie/magisterskie obronione na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych można składać w 14 obszarach: architektura, automatyka, budownictwo w zakresie dróg i mostów, budownictwo ogólne, ekonomia, elektrotechnika i elektronika, geodezja, inżynieria danych, informatyka, inżynieria środowiska i OZE, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka oraz wzornictwo przemysłowe. 

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Prace w wersji elektronicznej (na płycie CD / DVD) oraz z wydrukowanym Formularzem zgłoszeniowym i Oświadczeniem należy do 4 lutego 2022 r. do godziny 14:30 dostarczyć osobiście do biura ACK lub w wyjątkowych sytuacjach (pobyt na kwarantannie, choroba, pobyt poza Kielcami) wysłać pocztą na adres:

Akademickie Centrum Kariery

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. C, pok. 3.32

25-314 Kielce

z dopiskiem – Praca na konkurs 2021

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Politechniki Świętokrzyskiej.

Powrót na początek strony