Konkurs na kolorowankę o elektromobilności w Kielcach

„Kielce elektromobilne – wobec tego jakie?” to hasło konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Kielce. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu kolorowanki. Prace należy przesyłać do 29 kwietnia br.

Kolorowanka powinna przedstawiać własne wyobrażenia i skojarzenia związane z pojęciem elektromobilności, pochodzące z obserwacji, doświadczeń lub informacji przekazanych przez nauczycieli lub rodziców.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości dotyczącej innowacyjnych metod przemieszczania się, co za tym idzie poprawy jakości życia mieszańców poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w atmosferze. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, osoby indywidualne np. rodzina lub przyjaciele.

Prace plastyczne z dopiskiem Konkurs plastyczny pn.: „ KIELCE ELEKTROMOBILNE - WOBEC TEGO JAKIE? ”, można przesłać drogą pocztową lub składać osobiście na adres:

URZĄD MIASTA KIELCE

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

25 - 659  Kielce, ul. Strycharska 6

Prace złożone po terminie(decyduje data stempla pocztowego), nie odpowiadające wymogom Regulaminu jak również nie opatrzone metryczką nie podlegają ocenie.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Regulamin Konkursu.pdf PDF 223.78 KB
2. załącznik nr 1.pdf PDF 108.34 KB
3. załącznik nr 2.pdf PDF 152.42 KB
Powrót na początek strony