Konkurs na opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej – Wzgórze Zamkowe ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Jest on organizowany w ramach festiwalu „Pociąg do Literatury. Festiwal Herlinga-Grudzińskiego”, który odbędzie się w dniach 6-22 września 2024 r.

Organizatorzy chcą przypomnieć czytelnikom, że Herling – Grudziński był nie tylko autorem „Innego świata” czy „Dziennika pisanego nocą”, ale też wybitnym twórcą opowiadań. Niezwykłych utworów, metafizycznych, w których dotykał tajemnicy ludzkiego przemijania i cierpienia, pamięci, sztuki.

Twórcom, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, wyznaczono dwa ograniczenia: objętość 7 stron znormalizowanego wydruku komputerowego, oraz hasło przewodnie. Tegoroczne hasło to: Granice. Oczywiście można je rozumieć dosłownie lub metaforycznie. Ale utwory muszą w jakiś sposób nawiązywać do hasła.

Na konkurs jeden twórca może przesłać 1 opowiadanie napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

Utwory należy przesłać mailem do 21 lipca 2024 r. na adres: konkurs@zamkowa3.pl

Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na opowiadanie im. G. Herlinga-Grudzińskiego. 

konkurs omio.jpg

Powrót na początek strony