Konsul i wicekonsul Ukrainy z wizytą w Kielcach

Z prezydentką Kielc Agatą Wojdą spotkał się konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski i wicekonsul Walentyna Kuzmin. Wizyta w Urzędzie Miasta miała charakter kurtuazyjny, rozmawiano o dotychczasowej współpracy i najbliższych planach.

Ponadto konsul pogratulował Agacie Wojdzie wyboru na stanowisko Prezydenta Miasta Kielce oraz życzył powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń. W spotkaniu wziął udział również Karol Gadowski z Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Wiaczesław Wojnarowski pochodzi ze Lwowa, od 2020 roku sprawuje urząd Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie. Konsulat ten utworzony został w 1997 roku, a jego okręg obejmuje województwa: małopolskie, śląskie i świętokrzyskie.

Walentyna Kuzmin pochodzi z Drohobycza. W MSZ Ukrainy pracuje od początku 2020 roku, kolejno na stanowiskach attaché ds. konsularnych w Ambasadzie Ukrainy w Polsce, agent konsularny – Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, wicekonsul Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie.

Powrót na początek strony