Konsultacje projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce informuje, że w dniach 23 i 24 października br. w godz. 14 - 15.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Strycharskiej 6, sala nr 30 planowane są konsultacje z wykonawcą projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Kielce.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez firmę: Wykonawstwo Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, Marek Kielar Iwonicz ul. Długa 123a, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony