Konsultacje ws. zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta

28 marca ruszyły konsultacje społeczne ws. zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. Do publicznego wglądu wyłożono projekt dotyczący rejonu ulicy Ciekockiej, terenów na wschód od Wietrzni i Psich Górek.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu potrwa do 29 kwietnia br. Uwagi należy składać do 23 maja br. do Prezydenta Miasta Kielce m.in. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony IDEA Kielce oraz na adres: prezydent@um.kielce.pl lub ustnie do protokołu.

Ponadto we wtorek 5 kwietnia, o godz. 16, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego odbędzie się dyskusja publiczna w tym temacie.

Więcej informacji na platformie IDEA Kielce.

Powrót na początek strony