„Korepetycje miejskie” - uczniowie skorzystają z dodatkowych lekcji

Od 1 marca br. kieleckie szkoły będą realizowały tzw. „korepetycje miejskie” - dodatkowe godziny mające przygotować uczniów do egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego. Lekcje podobnie jak w latach ubiegłych finansowane są z budżetu miasta.

Forma prowadzonych zajęć zależna jest od tego, w jaki sposób uczniowie będą kontynuować edukację. Jeśli zajęcia prowadzone będą stacjonarnie – korepetycje miejskie będą prowadzone również w ten sposób, w reżimie sanitarnym. Jeśli natomiast nauczanie nadal będzie prowadzone w formie zajęć on-line, również w ten sposób realizowane będą korepetycje miejskie.

 

Egzamin ósmoklasisty

Liczba godzin na klasę – 15.
Podziału na poszczególne przedmioty dokonuje dyrektor zgodnie z potrzebami uczniów. Każdy uczeń może brać udział w korepetycjach z trzech przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy.

 

Egzamin maturalny

Liczba godzin na klasę (lub grupę, jeśli zajęcia są dla uczniów w różnych klas – np. w przypadku języka obcego) – 20.
Podziału na poszczególne przedmioty dokonuje dyrektor zgodnie z potrzebami uczniów. Każdy uczeń może brać udział w korepetycjach z trzech przedmiotów.

 

Egzamin zawodowy

Liczba godzin na grupę – 20.
Podziału na poszczególne przedmioty dokonuje dyrektor zgodnie z potrzebami uczniów.

Powrót na początek strony