Korona Kielce ma nową Radę Nadzorczą

Dziś, tj. 5 czerwca, odbyło się Walne Zgromadzenie spółki Korona SA. Podczas posiedzenia powołano nowych członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Rady.

W skład nowej rady weszli: Krzysztof Hajdamowicz, który został prezesem Rady Nadzorczej, Ewelina Włodarczyk, wiceprezeska RN oraz Anna Wierzchowska i Karol Jakubczyk – członkowie rady.

Krzysztof Hajdamowicz - absolwent II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Posiada blisko 20 lat doświadczenia w obsłudze procesów inwestycyjnych, transakcji fuzji i przejęć oraz reorganizacji korporacyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, nowych technologii i ochronie danych osobowych.

Ewelina Włodarczyk - specjalistka do spraw rachunkowości i zarządzania. Doradczyni podatkowa prowadzi własną kancelarię, w której oferuję kompleksowe usługi z zakresu doradztwa podatkowego i obsługi księgowej.

Anna Wierzchowska - członkini Okręgowej Izby Adwokackiej w Kielcach. W 2012 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła aplikację adwokacką w Kielcach, jednocześnie pracując w renomowanych kancelariach adwokackich. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych. Egzamin zawodowy zdała w 2016 r. z wyróżnieniem. Od 8 lat prowadzi Kancelarię Adwokacką w Kielcach, w ramach której specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w prawie cywilnym, administracyjnym i bankowym. Posiada doświadczenie z zakresu prawa sportowego, prowadzi postępowania przed polskimi i zagranicznymi organami sportowymi, w tym przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie (CAS). Przez dwa lata świadczyła usługi w ramach obsługi prawnej Korona S.A.

Karol Jakubczyk - absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie angażował się w działalność naukową oraz sportową. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, egzamin złożył z wyróżnieniem w 2015 r. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Jest członkiem Związkowej Komisji Odwoławczej, najwyższego organu jurysdykcyjnego Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz Komisji integracji środowiskowej, kultury, turystyki i sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. W przeszłości reprezentował młodzieżowe grupy Korony Kielce, występował jako zawodnik na szczeblu centralnym, reprezentował m.in. II drużynę Korony Kielce.

Nowo powołana Rada Nadzorcza poinformowała, że Prezes Zarządu zostanie wybrany w drodze konkursu. Do czasu powołania nowego prezesa, jego obowiązki będzie pełnił Pan Karol Jakubczyk, któremu zostały one powierzone na okres 3 miesięcy. Swoją pracę w tym zakresie rozpocznie w sobotę 8 czerwca.

Powrót na początek strony