Koronawirus - Miasto podejmuje kolejne działania

fot03.jpg

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa Miasto Kielce, we współpracy z innymi służbami, m.in. Wojewody, realizuje zalecenia Rządu Polskiego, kontynuuje także  rozpoczęte w ostatnim czasie oraz podejmuje nowe działania, których celem jest szeroko pojęta prewencja. - Nie chodzi nam o to, aby wywoływać panikę, ale aby zachować powagę sytuacji - podkreśla prezydent Kielc Bogdan Wenta.

 

Najistotniejsze kroki podjęte przez  władze Miasta Kielce:

 

Szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury i sportu

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 12 -13 marca 2020 r. wszystkie kieleckie żłobki, przedszkola, szkoły i inne ośrodki edukacji wchodzą w tryb opiekuńczy, co oznacza, że można w nich zostawić dziecko, natomiast nie prowadzą zajęć dydaktyczno-edukacyjnych.  Dziś w prowadzonych przez Miasto placówkach przebywało: 113 dzieci - w żłobkach, 577 - w przedszkolach, 196 - w szkołach podstawowych, 22 - w MOW, 26 - w SOSW2.
 Od 16 do 25.03 wszystkie w/w obiekty będą zamknięte, prace w nich będą kontynuować pracownicy administracyjni, natomiast nauczyciele pozostaną w domach w gotowości do pracy, za co otrzymają wynagrodzenie.
 Rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje w tym zakresie udziela ZUS.
• Wszystkie komunikaty do rodziców są wysłane drogą elektroniczną poprzez dzienniki elektroniczne. Są też wywieszone przy wejściu do każdej placówki.
• Władze Miasta podkreślają, że dni, kiedy szkoły będą zamknięte, to nie dodatkowe ferie i  zachęcają uczniów do powtarzania materiału, do czytania książek. Ministerstwo Edukacji udostępnia szereg materiałów na platformie e-podręcznik.pl dostęp jest bezpłatny.
 Apelują o ograniczenie kontaktów do minimum, o higienę - szczególnie mycie rąk, powstrzymanie się od uścisku dłoni na powitanie. 
 Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli pozostaje bez zmian, czyli do 27.03. Natomiast - z 28.03 do 03.04.  wydłużono termin na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl.
 Instytucje kultury i sportu odwołują lub przekładają zaplanowane wcześniej wydarzenia i zajęcia grupowe na późniejsze terminy. Informacje - na stronach poszczególnych jednostek.
• Według ustaleń z ks. bp. Janem Piotrowskim - wszelkie rekolekcje szkolne i inne wydarzenia ponadparafialne są odwoływane.

Kieleccy samorządowcy apelują do wszystkich mieszkańców naszego miasta o współodpowiedzialność za sytuację w jakiej jesteśmy. - Pamiętajmy o ludziach starszych, bo dzieci, młodzież czy dorośli mogą przejść przez chorobę bezobjawowo, ale dla naszych dziadków może to być zabójcze - podkreśla zastępca prezydenta Kielc, Marcin Różycki.

 

Galerie
• Władze Miasta prowadzą rozmowy z zarządcami dużych podmiotów, w których mogą tworzyć się duże skupiska ludzi, jak galerie itp. Celem jest współpraca oraz działania informacyjne, a także zwracanie szczególnej uwagi na młodzież i dzieci tam przebywające. 

 

Komunikacja miejska
 Działania prewencyjne obejmują też komunikację miejską. Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązała operatora do częstszego dezynfekowania wnętrza autobusów preparatami, które skutecznie niszczą wirusy i grzyby.
• Od 9 marca 2020 r., do odwołania w autobusach wyłączone zostały tzw. ciepłe guziki. Drzwi otwierane są wyłącznie przez kierowców.
• Od 12 marca, do odwołania wstrzymana zostaje sprzedaż biletów przez kierowców w autobusach komunikacji miejskiej. Ponadto, wydzielona została specjalna strefa w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz siedzeń, w której nie powinni przebywać pasażerowie.  Informuje o tym specjalne oznakowanie - strefa została oklejona taśmą wraz z kartą informującą. Przypominamy, że w związku z zaistniałą sytuacją zakup biletów możliwy jest również za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILET, mPay, SkyCash) oraz w biletomatach, znajdujących się w pojazdach lub na wybranych przystankach. W przypadku biletów okresowych zaleca się ich zakup za pośrednictwem internetu lub w automacie na przystanku. ZTM rekomenduje ograniczenie osobistych wizyt w Punkcie Obsługi Pasażera oraz w Punktach Sprzedaży Biletów, których czas pracy będzie od 13 marca skrócony. W przypadku konieczności załatwienia spraw w w/w placówkach można skorzystać z drogi elektronicznej bądź telefonicznej.
• W związku z odwołaniem zajęć w szkołach i na uczelniach od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania autobusy komunikacji miejskiej: linii 30, 34, 35 oraz 46 będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością, jak w ferie. Ponadto kursowanie autobusów linii 55 (linia studencka) zostanie zawieszone.

 

Urząd Miasta Kielce
W związku z epidemią wprowadzono też zmiany w zakresie obsługi interesantów Urzędu Miasta Kielce. - W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników w przypadku konieczności załatwienia spraw zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej lub telefonicznej, np. opłaty podatku od nieruchomości, sprawy z zakresu ewidencji ludności czy Wydziału Komunikacji. Rozważamy możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej - mówi Szczepan Skorupski, Sekretarz Miasta. 

• Montowane są szyby w stanowiskach w Biurach Obsługi Interesantów. Wszystkie toalety są ogólnodostępne, a klamki przecierane co pół godziny. Zamontowane zostały dozowniki na płyn antybakteryjny.

• W siedzibie UM przy Rynku, na II piętrze, wydzielono strefę tylko dla pracowników (Wydział Budżetu i Księgowości). Rozważane jest też ograniczenie do dwóch - liczby wejść do urzędu przy Rynku.
• Od 16 marca skrócone zostaną godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Komunikacji do godziny 15.30.
• Urząd jest gotowy rozpocząć rejestrowanie osób wchodzących do jego siedzib. Wejście byłoby poprzedzone wylegitymowaniem się dowodem osobistym. Informacji Takich może potrzebować Sanepid. Goście wchodzący na najbliższą sesję Rady Miasta Kielce będą musieli się wylegitymować. Prowadzony też będzie pomiar temperatury.

Więcej o działaniach dotyczących pracy ratusza.

 

Placówki podległe MOPR
 Od 12 do 25 marca zawieszono zajęcia w ośrodkach wsparcia dziennego: Środowiskowych Domach Samopomocy, Klubach Seniora, Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wprowadzono zakaz odwiedzin w Domach Pomocy Społecznej.

 

Miejski Urząd Pracy
 Osoby bezrobotne, które mają obowiązek  odnotowywać się w Miejskim Urzędzie Pracy, mogą to robić telefonicznie.

 

Targi Kielce
 Targi Kielce z powodu zagrożenia koronawirusem zmieniły kalendarz imprez wystawienniczych. Na liście są wszystkie imprezy, które miały się odbyć w marcu, kwietniu i na początku maja.

 

Bezpieczeństwo
• Szeroko rozumianą akcję informacyjną prowadzi Straż Miejska, która obecnie kieruje swoje działania na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W razie wydzielenia obszarów kwarantanny, do  strażników będzie należała ochrona tych obiektów.
 W Kielcach przygotowane są miejsca do kwarantanny zarówno dla małej, jak i większej liczby osób.
• Będą uruchomione dodatkowe patrole Policji. Będą m.in. kontrolowane  miejsca, gdzie mogą powstawać skupiska ludzi.

 

W przypadkach kryzysowych samorząd podlega wszystkim decyzjom podejmowanym na szczeblu administracji rządowej, której przedstawicielem w terenie jest Wojewoda.

Powrót na początek strony