Koronawirus - obsługa interesantów w Urzędzie Miasta

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miasta Kielce.

 

Wiele spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie. W niektórych przypadkach zmianie ulega forma obsługi interesantów.

 

Biuro Obsługi Interesanta pokój 53 (Rynek 1)
Informacja w zakresie:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej


Informacja telefoniczna:

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby prawne:

   wymiar: (41)36-76-338 lub (41) 36-76-329
   księgowość, windykacja: (41) 36-76-212 lub (41)36-76-344

 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne:

   wymiar: (41)36-76-006 , (41)36-76-008 lub (41)36-76-053
   księgowość, windykacja: (41)36-76-210, (41)36-76-370, (41)36-76-355, (41)36-76-385 lub (41)36-76-346

 • podatek od środków transportowych: (41)36-76-204
 • opłata skarbowa: (41)36-76-212
 • opłata za gospodarowanie odpadami: (41)36-76-118


Miejski Rzecznik Konsumentów
Od 12 marca 2020 roku do odwołania kontakt z Dariuszem Pykiem, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów odbywać się będzie tylko poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

Kontakt
tel. 41-36-76-592
dariusz.pyk@um.kielce.pl

 

Od 16 marca skrócone zostaną godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Komunikacji od godziny 7.30 do 15.30.


Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska


Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, zastosował ograniczenia w kontaktach z petentami, wszystkich kontrolach i oględzinach, które miały się odbywać w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi. Terminy będą sukcesywnie przekładane zgodnie z możliwościami wynikającymi z przepisów ustawy.


Natomiast referaty, które najczęściej odwiedzane są przez interesantów tj. Referat Gospodarki Odpadami i Referat Zarządzania Energią, Gospodarki Niskoemisyjnej i Mobilności nie przyjmują wniosków osobiście.


Wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.


Dane kontaktowe:
tel. 41 36 76 313
sekretariat.gks@um.kielce.pl


Wydział Geodezji w budynku Urzędu Miasta Kielce ulica Młoda 28 25-119 Kielce. Biura Obsługi Interesanta znajdują się w budynkach Urzędu Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej 6 oraz Rynek 1.


W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników w przypadku konieczności załatwienia spraw zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej lub telefonicznej.


Opłaty za udostępniane materiały można dokonać przelewem na konta

 • Opłaty geodezyjne: nr 19 1050 1461 1000 0023 5322 5986
 • Opłata skarbowa nr: nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

Informacje dotyczące  spraw Wydziału Geodezji będą udzielne telefonicznie pod numerami telefonów lub na adres e-mail.

I.    Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru:
1.    Wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów
– tel. 41 36 76 868 e-mail: halina.pawlik@um.kielce.pl, aneta.chlodnicka@um.kielce.pl, emilia.sroka@um.kielce.pl


2.    Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków
– tel. 41 36 76 856 e-mail: malgorzata.wilczynska@um.kielce.pl, barbara.tracz@um.kielce.pl


3.    Sprawy z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości
– tel. 41 36 76 857 e-mail: elzbieta.olk@um.kielce.pl, robert.zawadzki@um.kielce.pl,


4.    Sprawy z zakresu numeracji porządkowej
– tel. 41 36 76 860 e-mail: elzbieta.ociepa@um.kielce.pl,


5.    Inne informacje z zakresu działania Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru
– tel. 41 36 76 863, 41 36 76 860 e-mail: zofia.biel@um.kielce.pl  aneta.skrobot@um.kielce.pl

II. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 – tel. 41 36 76 854,  jolanta.guzik@um.kielce.pl  – tel. 41 36 76 853 ,  teresa.struzik@um.kielce.pl


1.    Zgłaszanie prac geodezyjnych
- tel. 41 36 76 6850,  magdalena.bloch@um.kielce.pl


2.    Weryfikacja zgłoszonych prac geodezyjnych
- tel. 41 36 76 853,  teresa.struzik@um.kielce.pl


3.    Przyjmowanie opracowań geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- tel. 41 36 76 852,  albert.pawelkiewicz@um.kielce.pl


4.    Aktualizacja baz danych
- tel. 41 36 76 848 anna.zaczkiewicz@um.kielce.pl  wioleta.kubicka@um.kielce.pl  malgorzata.lech@um.kielce.pl  wojciech.krezolek@um.kielce.pl


5.    Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- tel. 41 36 76 849, alicja.szczesna@um.kielce.pl


6.    Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- tel. 41 36 76 842 katarzyna.glowacka@um.kielce.pl   maciej.czarnocki@um.kielce.pl  malgorzata.lech@um.kielce.pl     

 

Sprawy, które można załatwić drogą elektroniczną bez wizyty w urzędzie:

 

Biuro ewidencji ludności

 • dopisanie do rejestru wyborców
 • dopisanie do spisu wyborców
 • sprawy związane z zameldowaniem oraz wymeldowaniem stałym i czasowym
 • udostępnienie danych jednostkowych

Dowody osobiste

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • zgłosić utratę/zniszczenie dowodu osobistego

Wydział Komunikacji

 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu (platforma ePuap)
 • zawiadomienie o nabyciu pojazdu (platforma ePuap)

Powrót na początek strony