Koronawirus - Wydział Podatków zaleca dokonywania płatności w formie bezgotówkowej

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (za pomocą środków teleinformatycznych).

 

Wykaz numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i innych opłat:

 

Podatki i opłaty lokalne:

 •  84 1050 1461 1000 0023 5322 6174
 •  38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

- opłata skarbowa,

 

 • Na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej
   

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,  

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami
i Windykacji pod telefonami, odpowiednio
:

 

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby prawne:

   wymiar: 41 36 76 338, 41 36 76 329

   księgowość, windykacja: 41 36 76 212, 41 36 76 344

 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne:

   wymiar: 4136 76 006, 41 36 76 008, 41 36 76 053

   księgowość, windykacja: 41 36 76 210, 41 36 76 346, 41 36 76 355, 41 36 76 385

- podatek od środków transportowych: 41 36 76 204

- opłata skarbowa: 41 36 76 212

 

kontakt e-mail: sekretariat.podatki@um.kielce.pl lub na platformie ePUAP: /g94m13lgvz/skrytka

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać  należy na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w informacji otrzymanej  z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

 

Jednocześnie informujemy, że informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami pod nr telefonu interwencyjnego rejestrującego rozmowy telefoniczne: 41 36 76 664, 41 36 76 658,  41 36 76 656, 41 36 76 655 lub kontakt e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl

 

Ustalenia dotyczące należności, nadpłat  oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji - Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg informacja pod nr telefonu 41 36 76 118 lub kontakt
e-mail: 
sekretariat.podatki@um.kielce.pl

 

 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpłacać  należy na następujące rachunki:

 

 • 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075
   

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce

 

 • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125
   

- opłata z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa  

 

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wpłacać  należy na następujące rachunki:

 

 • 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926

- opłata roczna oraz jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce

 

 • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125
   

- opłata roczna oraz jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

 

Jednocześnie informujemy, że informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Obsługi Prawa Użytkowania Wieczystego pod nr telefonu: 41 36 76 750, 41 36 76 392, 41 36 76 540 lub kontakt e-mail: sekretariat.gn@um.kielce.pl

 

Ustalenia dotyczące należności, nadpłat  oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji - Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych pod nr telefonu: 41 36 76 042 lub kontakt e-mail: sekretariat.podatki@um.kielce.pl

 

Ustalenia dotyczące zaległości z tytułu mandatów karnych oraz pozostałych należności publicznoprawnych można uzyskać w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji - Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg informacja pod nr telefonu 41 36 76 119 lub kontakt e-mail: sekretariat.podatki@um.kielce.pl

 

Opłata za mandat karny wystawiony przez Straż Miejską należy dokonywać na nw. rachunek:

 

       59 1050 1461 1000 0023 5322 6042

 

Numery wszystkich rachunków bankowych wraz z opisem świadczeń znajdują się na stronie: www.um.kielce.pl/podstawowe_dane/, w zakładce Numery rachunków bankowych.

Powrót na początek strony