KPT partnerem projektu Platformy Startowe „Start in...”

Kielecki Park Technologiczny po raz kolejny będzie partnerem projektu „Start in...”. W ramach Platformy Startowej „Start in...” instytucja planuje uruchomienie kompleksowego programu wsparcia dla innowacyjnych startupów, obejmującego pełny zakres działań - od rejestracji po opracowanie modelu biznesowego i stworzenie innowacyjnego produktu startupu.

Pozyskane w ramach projektu środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie programów inkubacji startupów w partnerstwie z wyspecjalizowanymi podmiotami. W okresie inkubacji KPT zapewni startupom zindywidualizowane usługi podstawowe i specjalistyczne, wspierając przygotowanie rentownych modeli biznesowych. Wsparcie skoncentruje się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych startupów, aż do momentu stworzenia kompletnego modelu biznesowego umożliwiającego wdrożenie Minimum Viable Product (MVP), czyli innowacyjnego produktu startupu.

Pod opieką menadżera inkubacji, każdy startup będzie realizować indywidualny plan, obejmujący: usługi podstawowe, usługi specjalistyczne oraz granty pieniężne na sfinansowanie usług. Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy będą miały możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości do 600 tys. zł, z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności.

Poprzez udział w projekcie Kielecki Park Technologiczny kontynuuje długotrwałe partnerstwo z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, tworząc solidne fundamenty dla innowacyjnych przedsiębiorstw. - Nasze partnerstwo z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Agencją Rozwoju Regionalnego MARR i innymi wyspecjalizowanymi podmiotami, pozwolą nam stworzyć niepowtarzalne możliwości dla startupów - mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. - Chciałabym podkreślić, że dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu z poprzednich edycji od 2021 roku udało nam się wspomóc 38 startupów, z sukcesem prowadząc je przez proces inkubacji. To dla nas ważne osiągnięcie, podobnie jak dotychczasowe uzyskanie dofinansowania przez 13 z tych startupów w wysokości 12 mln zł. Jest to potwierdzenie naszego zaangażowania i umiejętności w obszarze wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. To dla nas powód do dumy i motywacja do kontynuowania pracy na rzecz nowych startupów - dodaje Justyna Lichosik.

Całkowity koszt projektu wynosi 27 116 122,50 zł, a rekomendowana kwota dofinansowania to 24 551 392,50 zł. Dofinansowanie jest realizowane w ramach naboru pn. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, działanie: Platformy startowe dla nowych pomysłów: Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego. Planowany termin rozpoczęcia programu to pierwsza połowa 2024 roku.

Projekt Platformy Startowe „Start in...” to jeden z etapów w rozwoju Kieleckiego Parku Technologicznego, który z pełnym zaangażowaniem włącza się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań i wspieranie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw startupowych.

Powrót na początek strony